Tutkintoon valmistautuminen

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan tekemällä oma tuotekehitystyö. Kaikki tutkinnossa perustuu siihen ja vain siihen. Tutkinnossa osoitetaan nimenomaan tuotekehitystyön osaamista - ei mihinkään omaan toimialaan liittyvää osaamista. Sinusta tulee kehittämisen ammattilainen. Tutkinto muodostuu kolmesta osasta

1. tutkinnon osa - Tuotekehitystyön valmistelu
2. tutkinnon osa - Tuotekehitystyötä tukevat menetelmät
3. tutkinnon osa - Oman tuotekehitystyön toteutus


Tutkintoon voidaan liittää vielä tuotekehitystyön vapaaehtoisena tutkinnon osana Yrittäjyys.

Käy tutustumassa tutkinnon osan materiaaleihin erillisillä tutkinnon osien välilehdillä.

Henkilökohtaistaminen

Tutkinto jakautuu kahteen osaan: valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen. Kaikki tähtäävät lopputulokseen, joka on kuvattu varsin tarkasti opetushallituksen vahvistamissa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon perusteissa.
 
Tutkinnot tehdään henkilökohtaisesti ja jokaisen tutkinto muodostuu oman näköisekseen. Jokainen osoittaa omassa tutkinnossaan kuitenkin sen tuotekehittäjän osaamisen, joka on kuvattu tutkinnon perusteissa.

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan jo olemassa oleva osaaminen. Toisessa vaiheessa suunnitellaan se, miten hankit puuttuvan ammattitaidon. Sitä me sitten yhdessä teemme valmistavassa koulutuksessa - se on ikään kuin valmistavan koulutuksen suunnittelua. Kolmannessa vaiheessa suunnittellaan henkilökohtaisesti tutkinnon suorittaminen.

Toimit siis olevan kuvan mukaisesti: katsot mitä tutkinnon perusteista jo osaat, suunnittelet miten puuttuvat osat opiskelet valmistavassa koulutuksessa ja lopuksi suunnittelet, miten tuon hankitun ja olemassaolevan osaamisesi osoitat. Ja sitten saat tutkinnon. Yksinkertaista ja loogista.

Tutkinnon suorittaminen - arviointiaineisto

Kun teet tuotekehitystyötäsi, keräät samalla siitä syntyvää arviointiaineistoa.  Arviointiaineisto sisältää niitä asioita, joita olet tuottanut tehdessäsi tuotekehittämistyötä. Arviointiaineisto voi olla valokuvia, muistioita, piirroksia tai muuta vastaavaa niistä vaiheista, joissa olet ollut mukana.

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon arviointiaineistossa merkittävä rooli on projektisuunnitelmalla, jota teet jokaisessa tutkinnon vaiheessa. Projektisuunnitelmassa suunnitellaan jokaiseen tutkinnon osaan liittyvät asiat. Ihan lopuksi kokonaisuudesta kirjoitetaan raportti, jossa kuvataan mitä on tehty matkan varrella. Projektisuunnitelma auttaa sinua tekemään mahdollisimman hyvän tuotekehitystyön. Projektiraportilla kokoat työsi saavutukset yhteen ja viestit tärkeästä ja merkityksellisesti tuotekehtiystyöstäsi myös muille.

Arviointikokous järjestetään kun kaikki tutkinnon osaan liittyvät tutkintosuoritukset on tehty ja niistä on kerätty arviointiaineisto. Arviointikokoukseen osallistuu kolme arvioijaa, jotka edustavat työnantajatahoa (TA), työntekijätahoa (TT)ja opettajatahoa (OPE). Arviointikokouksessa hyväksytään tutkinnon osa.

Tutkinnon ohjaaminen
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti